יום רביעי, 28 באוקטובר 2009

נקודה למחשבה מהמרפ"ד- שיווק הרעיון הציוני דתי

מאת: טלי פרידמן
מנהלת המרפ"ד

במעגלי העם – שיווק הרעיון הציוני דתי
האם שיווק הוא תחום שנועד להישאר בין דוכני השוק או שמא הוא בר אחיזה בתחום החינוך בכלל ובתחום הציוני דתי בפרט? האם ניתן להשתמש בכלים של הדור להפצת תורה מציון?
למאמר המלא לחצי כאן

במעגלי העם – שיווק הרעיון הציוני דתי
תורה מציון הוא ארגון ציוני דתי שהציב לו חזון לשווק את הרעיון הציוני דתי ברחבי העולם היהודי, לחזק ולגבש את הזהות היהודית ולהפיץ תורה מציון. גופים ציוניים נוספים פועלים במדינת ישראל ובתפוצות בשם חזון דומה, מתוך אותה מטרה של הגברת השפעתה של הציונות הדתית: בני-עקיבא העולמית, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, המזרחי העולמי, בת-עמי ועוד. דומה שכולם ערים לאחד האתגרים הגדולים הניצבים כיום בפני עם ישראל בכלל ובפני הציונות הדתית בפרט – לעזור ליהודים להחזיק בזהותם. ארגון תורה מציון נוסד בשנת תשמ"ד על ידי זאב שוורץ, וזכה לברכת הדרך מפי מנהיגים רוחניים לצד מנהיגי המוסדות הציוניים בארץ: הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב אהרון ליכטנשטיין, הרב חיים דרוקמן והרב יוסף כרמל. הארגון שולח שליחים מישראל לקהילות יהודיות בתפוצות ללמד בבתי ספר יהודיים, ללמוד וללמד בכוללים הציוניים, דהיינו בכוללים המזוהים עם הציבור הדתי לאומי ומטרתם לימוד תורה וציונות. הכוללים הציוניים פרוסים במקומות רבים בעולם ובעיקר בארצות הברית. וכן באירופה, בדרום אמריקה, בדרום אפריקה ובאוסטרליה.עבודת השליחים כוללת הוראה בבתי הספר המקומיים, שיעורים והרצאות באוניברסיטאות שונות, כגון ישיבה יוניברסיטי, אוניברסיטת אוקספורד, אוניברסיטת ייל, קימברידג'. השליחים דואגים להפעלת בני נוער, לאירוח בני הקהילה לסעודות שבת וחג, לביקור בקהילות מרוחקות וכיוצא בזה. פעילות תורה מציון מניחה עוד אבן בבניית הגשר בין ארץ ישראל לתפוצות, על ידי ביסוס ערכים יהודיים, הבאת תורת ארץ ישראל לתפוצות והפיכתה לגורם מרכזי בחיי הקהילה. השליחים הציוניים עוזרים לקהילות היהודיות בכל קצוות תבל להיאבק בבעיות ההתבוללות והבורות ולפתח מנהיגות יהודית צעירה והם מהווים מקור גאווה ליהדות המקומית ונקודת אור ציונית. מיותר לציין שמדובר בשליחים אידאליסטיים ומסורים, שעברו תהליך מיון קפדני ויוצאים לשליחות רק לאחר לימוד תורני אינטנסיבי ושירות צבאי במסגרת ישיבות ההסדר והמכינות הקדם-צבאיות. ארגון תורה מציון בישראל מגייס, ממיין, משבץ ומכשיר את השליחים ואת בני משפחותיהם, מצייד אותם בחומרי הדרכה והוראה, ותומך בהם לאורך שליחותם. הקהילות מצדן מעניקות תמיכה בדיור, בתחבורה ובהפעלה שוטפת של התכנית. על כך נאמר "כל ישראל אחים ורעים הם" (תנחומא, נשא א). להבדיל מהתפיסה המקובלת לפיה יהדות התפוצות תורמת לתושבי המדינה, בארגון תורה מציון מאמינים ביכולת של תושבי מדינת ישראל לתרום ולחזק את יהדות התפוצות על ידי שיווק הרעיון הציוני דתי. שיווקו לכאורה אינו שונה משיווק רעיון אחר. כדי לשווק מוצר או רעיון נדרש תחקיר מקיף ומעמיק לא רק בנושא עצמו אלא גם לגבי קהל היעד והגדרת מאפייניו ברבדים השונים, החל במאפיינים פסיכולוגיים, סוציולוגיים וכלכליים, דרך בחינת מרכיבי התרבות בכלל ותרבות הצריכה בפרט, כלה בארגון המידע, בעיבודו ובהכנת תכנית פעולה ליישום בשטח. במהלך הכשרתם השליחים לומדים לפני ולפנים את הרבדים השונים וכיצד ניתן לשלב מדרש ומעשה בקהילת היעד שלהם. כמו בכל תהליך שיווק גם במקרה זה נדרשת בחינת המציאות ב"עין טובה". השליחים ערים לחסרונות ולמגרעות של החיים בגלות, אך אינם מפנים אצבע מאשימה כלפי מי שבחרו או שנאלצו לעשות כן, אלא מבקשים הם למעט בביקורת ולהעצים בשבחי הרעיון הציוני דתי. הדרכתו הרוחנית של הראי"ה היא להתבונן במעלות האומה ובסגולותיה, לרוממן ולפארן, ובו זמנית למזער את החסרונות ואת החולשות. לא חלילה מתוך ותרנות ופשרנות ולא מתוך כניעה למבחני החיים אלא בבחירה מודעת להאיר ולהעיר את הטוב. ברוח זו, ברוחו, פועלים השליחים חדורי תחושת התחדשות, התרגשות וקריאה לפעולה. ארגון תורה מציון, שבראשו עומד היום הרב בועז גנוט, מכשיר את שליחיו להיות מחד גיסא בעלי אמירה אמיצה, אמירה בלי פשרות, ללא חת מפי המלעיגים, ומאידך גיסא בעלי שמיעה אמיצה לשאלות ולתהיות המעסיקות את הדור: שאלות הנוגעות לזהות הציונית דתית, להיסטוריה, לאקטואליה, למהות, לדרך. אין לנו אלא להוסיף "כזה ראה וקדש". שיווק הרעיון הציוני דתי אינו מסתכם בהצהרותיהם או בפעילותם של דוברי ארגון, תנועה, מפלגה או חבל ארץ כזה או אחר, אינו מוגבל לתקופת זמן מסוימת ואינו מתבטא רק בשיווק הרעיון הציוני דתי לתפוצות, אלא מחייב כל אחד מאתנו לראות עצמו כשליח הנדרש לעמוד יום יום במבחן הערבות ההדדית, הנדרש יום יום להיענות לקריאתו המהדהדת של יוסף "את אחי אנוכי מבקש" (בראשית לז, טז).
מקורות
1. מאגר שיעורים ופעילויות:
http://www.torahmitzion.org/heb/resources/Files.asp
2. אתר תורה מציון דף הבית:
http://www.torahmitzion.org/heb/aboutus/default.asp
3. ברנדס יהודה, "הסנגוריה הציבורית", בתוך: נקודה, תשס"ז.
4. "רעיונות גדולים של שיווק", בתוך: מצב הרו"ח, מרץ 2008.
5. קוק אברהם יצחק, "הדור", בתוך: קוק אברהם יצחק, אדר היקר ועקבי הצאן, מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ז, עמ' קז–קטז.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה