יום שני, 7 בספטמבר 2015

יפה ושונה תהא השנה

מאת הרבנית ד"ר לאה ויזל, דיקנית סטודנטיות (קמפוס אלקנה) ודיקנית לימודי חוץ
סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

ימי אלול מביאים אתם רוח של התחדשות. שנת לימודים חדשה מתחילה  ועִמה שפע של תקוות, החלטות ותפילות ש"יפה ושונה תהא השנה". עוד מראשית שנות בית הספר, בכל תחילת שנה הקלמר מסודר, העפרונות מחודדים, הצבעים בוהקים ואף המחברות מזמינות לכתיבה עליהן; בכל תחילת שנה אנו מחליטים מחדש שהשנה הכול יהיה מאורגן, השיעורים יסוכמו כראוי והמשימות תבוצענה ללא כל דיחוי.

אלא, שלא פעם יש פער בין התכנית ובין הביצוע.

אלול הוא חודש הסוגר את השנה ומזמין לבחינת מעשי העבר. ללא ההכרה בעולם התשובה, ההתבוננות במעשינו בשנה החולפת עלולה לגרום לייאוש. רק התשובה העומדת בבסיס העולם היא ההסבר לשאיפה המתמדת של האדם והעולם להתקדם, והיא המונעת ייאוש. החטא, הכישלון וההחמצה הם חלק בלתי נפרד מחיי האדם, וללא אפשרות התשובה היה האדם אבוד, כלשון הרמב"ם במורה נבוכים:
ומבואר שהתשובה גם כן מזה הכלל [...] מן הדעות אשר לא יסודר מציאות אנשי התורה אלא בהאמין אותם, שאי אפשר לשום אדם שלא יחטא ויפשע , אם שיסכל בדעת שיבחרהו, או מידה והיא בלתי נבחרת באמת, או לתגבורת תאווה או כעס. ולו יאמין האדם שלא יוכל לתקן זה המעוות לעולם, היה מתמיד על טעותו, ואפשר שהיה מוסיף במריו, אחר שלא נשארה לו תחבולה. אך עם אמונת התשובה יתקן וישוב לטוב שבענינים ויותר שלם ממה שהיה קודם שיחטא.
הרמב"ם מונה סוגים שונים של גורמים לחטא ולגבי כולם התקווה נובעת מאמונה באפשרות התיקון. הרב קוק, בהקדמתו לאורות התשובה, כותב בתמצית כי על התשובה "בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות".
בימים אלו אנו נדרשים לחשבון נפש הכולל וידוי על חטאי העבר, אולם יש גם מקום להסתכל לאחור בעיניים פקוחות ולהכיר גם בדברים טובים שעברנו ובנקודות שבהן התקדמנו במהלך השנה. הרב קוק זצ"ל, בהתייחסו למושג  "וידוי מעשרות", שבו איש מישראל אומר "עשיתי ככל אשר ציוויתני", מחדש:
נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים בביטוי שפתיים על המעשה הטוב אשר עשה וכפי המדה הראויה לחזק לבבו בעבודה, ולשמח נפשו בפעלי יושר כתורה וכמצוה, ראוי שימצא בנפשו קורת רוח וימלא שמחה ושלווה, ולא יהיה תמיד בעיניו כרשע וכמקצר גם במקום שיצא באמת ידי חובתו. על כן כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש בווידוי העוונות, כן יש גם כן תועלת לפרקים קבועים, שאמנם רחוקים הם ואינם תדירים כ"כ כוידוי של החטאים, כדי שלא יזוח עליו לבבו ויהיה נוטה לעצלה ולגאוה ולשריריות לב. אבל לפרקים תמצא תועלת לעבדי ה' ישרי דרך גם כן בוידוי המצות, למען ישמח בהם בלבבו ויחזק ארחות חייו בדרך ה'.
וידוי פירושו להודות על האמת, "להסתכל לאמת בעיניים" מבלי "לעגל פינות". כדי להתקדם, יש להכיר גם בנקודות חיוב שהיו בשנה החולפת וגם במקומות הדורשים תיקון. מכאן אפשר להוסיף ולעלות מעלה מעלה.
בבואכם היום בשערי המכללה, נפתחים בפניכם אין-ספור אפשרויות להתפתחות ולצמיחה אישית, מקצועית ותורנית. לצד מגוון מסלולים והתמחויות תוכלו למצוא מסגרות שונות של העשרה תורנית הפועלים במכללה, לרבות מכון "פנימה", בית מדרש "ושננתם לבנותיך", המכון הגבוה ללימודי מנהיגות חינוכית ואמונה בימינו, ועוד מגוון פעילויות בתחום החינוך התורני-אמוני.

אני מאחלת לכל אחד ואחת מכם שנה טובה, שנה של התפתחות מתמדת ללא עמידה במקום, כתיבה וחתימה טובה לאלתר, לכם ולכל בני ביתכם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה