יום שני, 5 באוגוסט 2013

כנס עמדו"ת השביעי: החברה הישראלית – בין סולידריות להיבדלות

מאת הרב ד"ר משה רחימי
דיקן הסטודנטים והלימודים
"האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הבקורת היותר חפשית, נקיה מכל מום. 'כולך יפה רעיתי ומום אין בך' " (הראי"ה קוק, אורות ישראל ד, ג).
הסולידריות והערבות ההדדית הם עיקרון הלכתי מכונן, אך גם ההיבדלות. יש שעות – וב"ה הרבה שעות – של אהבה ואחווה ושלום ורעות, אך לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל היו, ויש, גם שעות – ולו גם מצומצמות, יחסית – של הוראת היפרדות ואף של חובת נתק. אוי לו לאדם ואוי לה לחברה שנוקטת היבדלות בשעה שאין בה כורח מוחלט, אך גם אוי לו לאדם ואוי לה לחברה שנוקטת ידידות כאשר צו השעה הוא "היפרד נא מעלי" (בראשית יג, ט).
האם יש בדבר כללים ברורים, אם הלכתיים ואם חוקיים? מה מלמדת ההיסטוריה? כיצד נהגו מנהיגים והוגים שונים במגוון מצבים? האם יש הבדל בין יחיד ובין ציבור? האם כל התקופות זהות? האם יש מקום להבחנה בין קהילות שונות ובין הארץ לתפוצות? כיצד מתח זה בא לידי ביטוי תרבותי? אלה הן מקצת השאלות שנדונו בציר הנושא המרתק שלו הוקדש כנס עמדו"ת השביעי: "כל ישראל ערבין זה בזה": החברה הישראלית – בין היבדלות לסולידריות.
כנס עמדו"ת השביעי הוקדש לדיון באתגרים שנושא זה, על היבטיו המגוונים, מציב בפנינו.
ההיענות המרובה והמגוונת ל"קול קורא" מלמדת כי אכן נושא נמצא בטבור השיח הציבורי, המחקרי והציוני-דתי. מלאכה מרובה צריכה הייתה לעשות ועדת ההיגוי של הכנס כדי לדלל, להעצים ולמקד את שהוגש לה.
רבנים, אנשי חינוך ואקדמיה ומומחים מהתחום התאספו בקמפוס מכללת אורות ישראל ברחובות להציג את משנתם  ואת מחקריהם, לדון בסוגיות כבדות משקל  ואף להציע דרכי פעולה  ופתרונות. בין הנושאים
שנדונו בכנס: סולידריות והיבדלות בחברה הישראלית בכלל ובחברה הציונית דתית בפרט; סולידריות והיבדלות במעגלי ההתיישבות, החינוך והמשפחה, בתקשורת ובמשפט; אירועים היסטוריים ועמדותיהם  של הוגי דעות. כמו כן המשכנו את החידוש מהכנס הקודם וקיימנו מושב של פרחי מחקר – סטודנטים בתכנית המצוינות של קמפוס רחובות – אשר הכינו מחקרים והרצאות בנושא הכנס במסגרת סמינריון.

הכנס העשיר את הבאים ודברי הכנס הופצו באמצעי התקשורת. הרצאות הכנס ילוקטו אי"ה לקובץ מדעי-מחקרי בסדרת ספרי עמדו"ת.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה