יום שלישי, 1 באפריל 2014

מחזון למעשה – שיפור הישגים באנגלית בחמ"ד באמצעות למידה חווייתית בין-תחומית

יום עיון בנושא שיפור ההישגים באנגלית בבתי הספר של החמ"ד נערך לאחרונה על ידי מינהל החמ"ד והמפקח על החינוך היסודי, הרב אוריאל עובדיה. הכנס יועד למנהלי בתי ספר ולמורים לאנגלית במחוזות דרום, מרכז ותל-אביב. ד"ר ויטלא ארזי, ראש ההתמחות להוראת אנגלית במכללת אורות ישראל הרצתה על הנושא "הוראת אנגלית כחוויה בין תחומית בבתי הספר של החמ"ד".  
לדעת ד"ר ארזי הסיבות לקשיים של החמ"ד בשיפור ההישגים באנגלית נובעות לא רק ממחסור במורים מקצועיים בתחום הוראת האנגלית, מחסור הקיים בכל המגזרים, אלא גם מההישגים הנמוכים בחמ"ד הנובעים בין היתר מעמדות שליליות כלפי לימוד השפה האנגלית, הנתפסת לעתים קרובות כמייצגת עולם ערכי הנמצא בהתנגשות עם ערכי החינוך הדתי. בכך נוצר מעין "מעגל קסמים" הגורם לכך שבוגרי החמ"ד הפונים להוראה נרתעים מלהכשיר את עצמם להוראת אנגלית גם כאשר הם בעלי נתונים מתאימים לתחום. לכן המשימה העיקרית העומדת כיום בפני מערכת החינוך הדתי היא לשבור את "מעגל הקסמים" הזה.
ד"ר ארזי הבהירה כי רכישת שפה זרה מתאפשרת בשני אופנים: האחד, בלמידה ישירה ומכוונת הנעשית באופן מובנה וישיר בכיתת לימוד בבית ספר, והאחר, באופן אקראי מחוץ לשעות הלימודים ובהתאם לתרבות הפנאי של הלומדים. ד"ר ארזי הציגה מחקרים אמפיריים עדכניים המוכיחים כי חשיפה ארוכת טווח לטלוויזיה ולסרטים, כמו גם לשירי פופ ולמשחקי מחשב, משפרת את הידיעות בשפה האנגלית. הבנת משמעות הלמידה האקראית או היעדרה יכולות לשפוך אור על הפערים בין תלמידי החמ"ד לתלמידים בבתי הספר הכלליים, שכן תלמידי החמ"ד אינם חשופים ללמידה האקראית באותה מידה כמו עמיתיהם בחינוך הממלכתי. לכן, על בתי הספר של החמ"ד למצוא חלופות המתאימות לעולם הערכים שלנו ולהגביר מאמצים שיאפשרו לצמצם את פער זה, וזאת לא במקום המאמצים הנדרשים בגיוס מורים, אלא נוסף עליהם. מהפכת האינטרנט מחייבת להתייחס היום לשפה האנגלית כשפה שנייה ולא כשפה זרה, ולכן יש לשלב אמצעי לימוד הלקוחים מעולם הוראת שפה שנייה. המאמץ העיקרי חייב להיות מופנה להפיכת השפה האנגלית ל"נוכחת" ונגישה במרחב הבית ספרי כולו ולאורך פעילויות רבות, תוך גיוס כלל המורים לנושא. ניתן לבנות מוקדים ערכיים ויהודיים שישולבו בהם פעילויות בשפה האנגלית, מומלץ להפעיל עיתון בית ספרי מודפס או מקוון בשפה האנגלית, רצוי מדי פעם לקיים "הפסקה פעילה" באנגלית, להפעיל תלמידים באופן יצירתי בכתיבה והעלאת מחזות באנגלית. כן חובה על מנהלי בתי הספר לדאוג למרחב טקסטואלי עשיר ולהשקיע בספריות בשפה האנגלית.
ד"ר ארזי הציגה דוגמאות מתועדות ומצולמות ממיזמים מגוונים שיזמה ההתמחות לאנגלית במכללת אורות ישראל בבתי ספר שונים, במסגרת ההכשרה המעשית של הסטודנטיות, ומהם ניתן ללמוד על דרכים מעשיות ליישום רעיון זה. אין לחשוש כי מהלך כזה יפגע בשפה העברית ובחשיבותה, שכן המחקרים מראים על השפעה חיובית במיומנויות שפה לא רק בהעברה משפת-אם לשפה שנייה, אלא גם להפך. שיפור באוריינות – בכתיבה ובקריאה באנגלית – ישפיע באופן חיובי גם על האוריינות בשפה העברית.
 ד"ר ארזי קראה לראשי החמ"ד ולמנהלי בתי הספר לגבש חזון המעמיד את נושא האנגלית בסולם עדיפות גבוה, ובהתאם לחזון זה להגדיר מטרות, להוביל ולהנהיג, תוך שיתוף פעולה ויצירתיות של מורים והורים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה