יום חמישי, 19 ביוני 2014

הרב יעקב אריאל במפגש עם לומדי ייעוץ חינוכי

מאת רביד תירוש ואריה כהן,
סטודנטים לתואר שני – ייעוץ חינוכי

לקראת סיום שנת הלימודים תשע"ד הגיע למכללה הרב יעקב אריאל, רבה של העיר רמת גן ומרצה בכיר וותיק במכללה, למפגש עם כלל הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים ייעוץ חינוכי לתואר שני. נשיא המכללה, הרב פרופ' נריה גוטל שליט"א, פתח בדברים והסביר את הרקע להזמנתו של הרב אריאל. הרב הדגיש את התפיסה היסודית של המכללה הרואה את חשיבות ההתמקצעות בכלל התחומים ובפרט בתחום הייעוץ החינוכי. הרב ציין את העובדה שאמנם הנחת המוצא היא שהכול כלול ומצוי בתורה – "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" – אולם אנו נעזרים בכלים אוניברסליים כדי לחשוף את כל היש. הזמנת הרב אריאל למכללה באה אפוא להדגיש את התפיסה התורנית המשולבת עם התפיסה המדעית המקצועית. "חכמה בגוים תאמין" במשולב עם תורת ישראל.
הרב אריאל פתח בהצגת עקרונות. תחילה הדגיש שהמדע וכלי המחקר השונים באים לחשוף את היש, אולם במהותם ולפי הגדרתם אין עניינם ב"ערכים". מדע אינו מתיימר לקבוע ערכים. בעוד שהמדע חוקר עובדות ומציג אותן, הרי שהתורה מציבה את הערכים שעל פיהם אנו משתמשים במדע. בשל כך, במישור זה אין כל סתירה מהותית בין תורה למדע.    
הרב דן במספר דילמות הלכתיות העולות מתוך התפיסה הפסיכולוגית-ייעוצית, דילמות שהגישו הסטודנטים מראש והובאו לעיונו. הרב הדגיש שבהתייחסות לחלק מהדילמות נכון ורצוי להסתייע בספרות מדעית-מחקרית אשר לא פעם זורה אור על הבנת המציאות. הרב הדגים זאת, למשל, במקרה של אדם הסובל מ-O.C.D. ואינו חדל מנטילת ידיים שוב ושוב, וכיוצא בזה. אדם זה עלול להיתפס כ"צדיק" בשל רצונו לקיים את המצווה בשלמות, אולם המבט המדעי מלמד אותנו שלאמתו של דבר הוא סובל מבעיה נפשית הדורשת טיפול. הרב ציין את תשובת החתם סופר שממנה עולה שיש להורות לו חד-משמעית לא לִשְנוֹת שוב את המצווה, וזאת גם אם הלה חושש שמא לא קיימה כהלכתה.
בהמשך השיח נגע הרב בסוגיות שונות אשר גם הן נבעו משאלות הסטודנטים, הן כאלה שהובאו מראש לעיונו הן כאלה שנשאלו על-אתר. כך עלתה שאלת היחס לתלמיד הומוסקסואל, הכוונה (כפייה?) לתפילה בבית הספר, מצב שקיים בו ניגוד בין החינוך בבית ובין הנוהַג הבית ספרי (כמו למשל אם שאינה מכסה את ראשה בעוד שבית הספר מחנך לכך), חינוך לשימוש ראוי באינטרנט בגיל הילדות, סמארטפונים בישיבות ובאולפנות, חינוך לצניעות ועוד. הרב התריע וזעק נגד "טמינת הראש בחול" בנושא פגמי הצניעות בציבור הדתי ואמירות כדוגמת: "אצלנו זה לא קיים"; "זה קיים ובל נשלה עצמנו!". הרב הדגיש שלצערנו תופעות חריגות ופסולות קיימות בכל מקום, בכל ציבור, וגם במסגרות שלנו.
האווירה במפגש הייתה פתוחה והרב "שם על השולחן" דברים מורכבים ו"קרא לילד בשמו". הוא הדגיש את חשיבות שאילת השאלות, ולו גם ללא מתן תשובות מיידי, והבהיר שגם לו אין תמיד תשובות לכל השאלות המורכבות וכל מקרה נדון לגופו. הוא המליץ לקבץ את כל השאלות העולות בתחומים הנ"ל וליצור במה שבה הדברים יידונו על ידי היועצים עצמם ועל ידי אנשי הלכה. כך בע"ה יתלבנו, "ותשועה ברוב יועץ", בוודאי בייעוץ חינוכי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה