יום שני, 28 ביולי 2014

חונכות אוריינית באנגלית סטודנטיות בהתמחות לאנגלית חונכות תלמידים עם לקויות למידה

ד"ר ויטלא ארזי, ראש ההתמחות לאנגלית, קמפוס אלקנה

לאחרונה, עם כניסת רפורמת אופק חדש למערכת החינוך, תפקיד המורה לאנגלית עובר תהליך עיצוב. מלבד ההוראה בכיתה הגדולה נדרש המורה לתת גם שעות פרטניות שיש בהן הזדמנות למתן מענה אמתי וישיר לצרכים הייחודיים של התלמיד. בשעות אלה ניתנת למורה ההזדמנות לבנות תכנית עבודה אישית המתמקדת בנקודות הקושי והחוזק המאפיינות את התלמיד. במילים אחרות, המורה מקבל את ההזדמנות "להגיע" סוף סוף לתלמיד ולנתב אותו למסלול הצלחה אישי.
אוכלוסיית התלמידים לקויי הלמידה היא אוכלוסייה מיוחדת עם צרכים ספציפיים, המהווה אתגר משמעותי למורה לאנגלית. באופן כללי, תלמידים אלו מאופיינים בקושי ברכישת מיומנויות אקדמיות המשפיע על ההישגים הלימודיים. חלק מהתלמידים עם לקות הלמידה מגלים קשיי קריאה על רקע לקות קריאה ספציפית, כלומר דיסלקציה. לתלמידים אלה הקניית מיומנויות אורייניות באנגלית, שאינה שפת האם של הלומד, מהווה אתגר משמעותי. אחת הסיבות לכך היא שהלומד שפה זרה אינו יכול להישען על השפה הדבורה שלו כמנגנון פיצוי. הוא נאלץ לפענח את הכתוב כשהוא מתבסס בעיקר על מנגנוני זיהוי מילה שאצלו הם לקויים. למרות קושי מוכח זה נדרש המורה לאנגלית ללמד תלמידים אלה יחד עם שאר תלמידי הכיתה ואף להגיע אתם להישגים. לשם כך יש להשתמש בדרכי הוראה ממוקדות ומדויקות המתאימות לתלמידים עם דיסלקציה.
תכנית הכשרת המורות לאנגלית במכללת אורות ישראל שואפת להכשיר מורות המיומנות בהוראה לכל סוגי התלמידים ובמגוון הרחב ביותר של שיטות הוראה. מתוך רצון לאפשר לסטודנטיות בחוג לאנגלית לתת מענה עתידי גם לאוכלוסיית הלומדים בעלי לקויות למידה, מציעה המכללה קורס הכולל לימוד מעמיק של הקשיים המאפיינים תלמידים עם לקות למידה, ובעיקר של לקות קריאה ספציפית, דיסלקציה. הקורס בנוי מחלק תאורטי בסמסטר א' ומפרקטיקום המתבצע במהלך סמסטר ב'. מרצת הקורס היא הגב' תמר שמרלר, מאבחנת דידקטית ומעריכת תפקודי למידה (מת"לית) במשרד החינוך, ודוקטורנטית במחלקה לבלשנות אנגלית באוניברסיטת בר-אילן .
במהלך סמסטר א' הסטודנטיות מתוודעות לפרופיל הייחודי של תלמיד עם דיסלקציה. הן נחשפות לעדויות מתחומי הקריאה והכתיבה של תלמידים אלו, לומדות על המנגנונים העומדים בבסיס הקריאה והכתיבה ומוצגות בפניהן דרכי פיצוי לקשיים המאפיינים לקות קריאה זאת. כשהן מצוידות בידע עדכני זה משתתפות הסטודנטיות במהלך סמסטר ב' בפרויקט ייחודי שנועד לתת הזדמנות לחוות תהליך רכישת קריאה באנגלית של לומד מתקשה. הפרויקט מתקיים בבית הספר היסודי כרמים באלקנה. אוכלוסיית היעד היא תלמידים המאובחנים כלקויי למידה מכיתות ד', ה'.
לפרויקט מספר שלבים. בשלב ראשון נערך מבדק דיאגנוסטי כדי לאפשר בניית תכנית התערבות אישית לכל משתתף בפרויקט. מבדק חדש זה שפותח על ידי רא"מה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) מאפשר למורה לסנן את קבוצת התלמידים המתקשים במיומנויות אורייניות מבין תלמידי הכיתה. המבדק כולל מיומנויות יסוד של מודעות פונמית, יכולת קריאת מילים וזיכרון פונולוגי. תכנית ההתערבות נבנית על פי הפרופיל האורייני של התלמיד. בשלב הבא יוצאות הסטודנטיות, עם המידע שנאסף, לדרך המאתגרת של חונכות אוריינית לתלמידי בית הספר כרמים. הן מגיעות לבית הספר מדי שבוע ועובדות ברמה פרטנית עם התלמידים. שיטת הלימוד, שיעילותה מוכחת מחקרית, נלמדת תוך שימוש באמצעי המחשה מגוונים, כגון כרטיסי קלפים ואמצעים רב-חושיים נוספים המעודדים הפנמה ומעוררים מוטיבציה ללמידה. השלב האחרון בתכנית הוא הערכה. הסטודנטיות חוזרות למבדק הראשוני ורואות אם חל שיפור בידע. מודל זה של אבחון, לימוד והערכה של תלמידים עם קשיי קריאה יוכל להיות כלי עבודה יעיל ומעשי למורות הצעירות בהגיען ללמד במערכת החינוך.
תגובות התלמידים והסטודנטיות חיוביות ואף נלהבות. המפגש השבועי של התלמידים בחדר אנגלית עם "מורות פרטיות" שבאות במיוחד עבורם הוא מרענן ותורם. זו הזדמנות המאפשרת לתלמידים לחוות חוויית הצלחה בסביבה תומכת ונעימה. לחלק מהם המפגש עם החונכת הוא הפעם הראשונה שבה יכלו לחוות חוויית הצלחה, תחושת מסוגלות ולמידה משמעותית בתחום האנגלית. מנקודת המבט של הסטודנטיות, הפרויקט מאפשר להן לחוש את ה"שטח" האמתי. הן יכולות לחוות "איך באמת קורים הדברים"; את התסכול שהתלמיד לפעמים נושא עמו; את ההתלהבות של התלמיד שחווה הצלחה; את הגאווה על כך שהתלמיד מתמיד ולא מוותר על אף מפגש עם החונכת מתוך תחושה שמפגש זה הוא משמעותי עבורו. במילים אחרות, הפרויקט מעצים את הערכים ההופכים את תחום ההוראה למושך ומיוחד ואת הרצון והשאיפה של המורה "להיות שם בשביל התלמיד ולחולל שינוי משמעותי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה