יום שני, 14 בספטמבר 2009

סיור לצפון עם בנות תושב"ע

מאת:הרב אברם ווייס
ראש התמחות תושב"ע


מתוך רצון לארגן פעילות חווייתית של כל בנות ההתמחות לתושב"ע, שנים ב–ג, נערך ביום ב' בסיוון סיור בצפון הארץ בעקבות תנאים ואמוראים. הוא כלל ביקור ותפילה בקבריהם הקדושים של חכמי המשנה והגמרא במטרה להתחבר לדמויותיהם ולתורתם.
כל סטודנטית הכינה סיכום קצר על דמות אחת או שתיים מהתנאים והאמוראים וליד ציון הקבר של אותו צדיק סיפרה על פועלה, מעלותיה, הנהגותיה ותרומתה לעם ישראל ולתורה שבעל פה. במהלך הסיור מיקמנו את התנאים והאמוראים השונים בציר זמן תקופתי שהוכן מראש, מה שעזר לנו ללמוד על כל דמות גם בהקשר לתקופה בה חיה ולקבל תמונה רחבה יותר.

את הסיור התחלנו בטבריה בקבר רבי עקיבא, גדול התנאים הידוע בצניעותו ובענוותנותו, ובקברו של הרמח"ל, בעל 'מסילת ישרים'. ביקרנו במתחם קבריהם של הרמב"ם, רבי יוחנן בן זכאי ותלמידיו. ליד קברו של השל"ה הקדוש התפללנו את התפילה המיוחדת שחיבר על הבנים.
בדרך למירון עצרנו בקברם של התנאים רבי חלפתא ובניו רבי שמעון ורבי יוסי, הוא רבי יוסי 'סתם' המופיע במשנה. במירון עלינו לציון רבי שמעון בר יוחאי ורבי יוחנן הסנדלר.
נסענו לקברו של רבי יהודה בר עילאי, רבי יהודה 'סתם' המוכר מהמשנה, אשר יותר משש מאות מהלכותיו נמצאות בה. משם הגענו למערת קבורה מיוחדת בה קבורים גדולי אמוראי בבל, אביי ורבא, שהחלו את חתימת התלמוד.
את הסיור סיימנו ב'עמוקה' – קברו של ר' יונתן בן עוזיאל, הידוע בצדקותו ובסגולותיו, וערכנו 'סעודת אמנים' במתחם הקבר.

הסיור הוסיף לנו ידע רב על חכמינו הקדושים. הרגשנו הרגשה מרוממת על זכותנו להכירם יותר מקרוב, ללמוד על תולדותיהם ופעלם, ולהבין, ולו במעט, כיצד תרמו והשפיעו לאורך הדורות ואף בימינו אלה.
שמחנו על ההזדמנות להתפלל על קברות הצדיקים ולהכיר את גדולתם ואת קדושתם.
את הגיבוש החברתי של בנות ההתמחות ואת יצירת ההווי הקבוצתי המשותף ניתן לזקוף לזכותם של ראש ההתמחות, הרב אברם ווייס, והמדריכה הפדגוגית, ד"ר רותי שפירא, העמלים רבות בפיתוח ההתמחות ומגלים רצון לעזור, ליצור אווירה לימודית נעימה וחווייתית ולהקנות כלים להכשרתנו.

מי ייתן ונזכה ללכת לאורם של הצדיקים ולהנחיל לדורות הבאים את חידושיהם, חיבוריהם, מידותיהם והנהגותיהם, וזכותם תגן בעדנו ובעד כל עם ישראל. אמן.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה