יום ראשון, 18 באפריל 2010

אדמו"ר ציוני-דתי?!

שיעור מאת הרב פרופ' נריה גוטל

אדמו"ר חסידי ציוני-דתי למהדרין גר בתל אביב עם קום המדינה: הרב יעקב פרידמן זצ"ל, האדמו"ר מהוסיאטין. בליל שבת ו' באייר תש"ח, שעות ספורות אחר ההכרזה על הקמת המדינה, נשא הרב דרשה אשר קוטב עניינה: החשיבות שבהקמת מדינה וכיצד נכון להתייחס אליה ולקדמה. הדגש: מדינה איננה רק ישות פיסית וחייבים להחדיר בה "יידישקייט" – מסר ציוני-דתי מובהק. דרשה זו נכללה לימים בספר דרשותיו "אהלי יעקב", לפרשת אמור. דא עקא, גמדים טרוטי עיניים "היודעים טוב יותר מרבותיהם" מה "נכון" ומה "לא נכון", עשו בספר כבשלהם וכאשר הוא נסרק למאגר התורני הממוחשב "אצר החכמה" הושמטה ממנו דרשה זו!

מצוה וחובה אפוא להחזיר עטרה ליושנה, לפרסם את מעשה הנבלה ומה המתאים יותר ליום העצמאות מלימוד ועיון כדבעי בדרשה נפלאה זו.

להורדת השיעור לחצו כאן. גם ניתן להאזין לשיעור באודיו המופיע כאן.

להורדת דפי מקורות מתוך המצגת לחצו כאן.
6 תגובות:

 1. במחילה, מדובר בהאשמה מוטעית! הודעה חצי-רשמית של "אוצר החכמה", מבהירה שהספר הנ"ל נסרק מאוצר הספרים של ישיבת חברון, ומה שעכשיו הובחן שחסרים דפים, כך היה בעותק שנסרק, ולא מעשי ידי "אוצר החכמה" באמצע.

  ההודעה:
  http://www.bhol.co.il/forum/topic.asp?topic_id=2557526&whichpage=12#R_3

  מוטב להתנצל על ההאשמה של אוצר החכמה!

  השבמחק
 2. אמנם שיעור יפה מאוד.
  אבל חייבים להדגיש שהאדמו"ר שמופיע כאן בתמונה זה אינינו האדמו"ר רבי יעקב פרידמן זצ"ל אלא זה חמיו שהיה נכדו של הרבי מרוזי'ן הגדול ושמו היה רבי ישראל מהוסיאטין זכר קדוש לברכה.
  ועוד טעות חמורה שהייתי רוצה לתקןשאכן אדמו"רי הוסיאטין דרכם הייתה בשתיקה. אבל לגבי רבי יעקב זה היה שונה לגמרי הוא נהג לדבר ולומר דרושים מדי פעם בפעם ורק חלק מהדברים עלו על הכתב בספר אוהלי יעקב.
  כמו"כ לפי הדברים שאמר בו' אייר תש"ח דרוש לפרשת אמור שנמצא בספר הנ"ל כתוב במפורש כך:צריך לזכור, כי הקמת המדינה היהודית, אף כי אין ערוך לחשיבותה, עדיין אינה הגאולה המקווה שהובטחה לנו. הגאולה האמיתית קשורה בביאת המשיח (היינו גאולה רוחנית נוסף על הגאולה הפיזית)... ועוד צריך לזכור בשעת הקמת המדינה את תנאי הקיום של המדינה: א. שלום ואחדות... ב.קדושה וטהרה... ארץ ישראל היא בבחינת פלטרין (ארמון) של מלך והיא צריכה להיות נקיה מכל שמץ חלאה... מאזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק יהיה לכם...".

  חבל מאוד שהוצאו דברים מהקשרם.. מפורשות אומר האדמ"ר בתחילת דבריו שאין שום משמעות ששהקמת מדינה יהודית חלק מתהליך הגאולה אלא הגאולה קשורה אך ורק במשיח צדקינו... הדברים ברורים ומדברים בעד עצמם.וחבל שנמרצה הנכבד לא טרח אפילו לציין את ציטוטם המלא של דבריו הקדושים שמהווים ממש כמו דברי נבואה שצריך לשמור על ערכי היהדות במלואם והוא מדגיש עניין של צדק שחייב להיות נכון על פי התורה הקדושה.דבר שחסר מאוד לכל בר דעת במדינצנו מצמרת השלטון ועד לאנשים קטנים.

  השבמחק
 3. מדוע להכניס את ראשינו בדברי ההרים הגדולים האלה ולנתח "על חשבונם " גיבובי דברים שאינם קשורים כלל וכלל .אדם שאומר ומפרסם דברים ברבים צריך לרתות ממש כשמדבר ומנתח את דבריהם הקדושים. אם רק נתבונן ונדע מעוצם גדולתם וקדושתם הרי שבוודאי לא נזוז מדבריהם כמלוא הנימא. אגב הרה"ק' רבי יעקב כשנשא דרשה זו בסעודת שבת ו אייר תש"ח עדיין לא כיהן כאדמו"ר מאחר וחותנו הרה"ק רבי ישראל היה עדיין בחיי חיותו בעלמא דין.והסתלק כמה חודשים לאחר מכן בכ"ט כסליו ה'תש"ט.
  זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

  השבמחק
 4. למה להאשים את "אוצר החכמה" שכוללים באוצר את כל סוגי הספרים, חסידיים ליטאיים קנאיים וכאלה שרוח ציונות נושבת בהם.
  אוצר החכמה מביא את הספרים הסרוקים כמו שהם.
  ובקשר לאהלי יעקב. יוסף יצחק ניסה להבהיר ולתרץ את הרבי מהוסיאטין שהוא לא, והוא כן, והוא כזה, והוא עדיין לא היה אדמו"ר, וכו'.
  אז אוי לאישיות שבאה לעולם כדי להנהיג, כשתלמידיהם או תלמידי תלמידיהם בדורות אחר כך רואים לנכון לתרץ את הרבי המנהיג.
  האהלי יעקב מהוסיאטין היה בנו של הרבי הראשון מבוהוש. הנהגתו ברוח אהבת הארץ והציונות היתה לעין כל. לא השרייברים נכדי ר' שלומק'ה המשב"ק של הרבי מהוסיאטין, לא הופמן הפעיל כיום בביאליק, ולא הקופמנים שהפכו להיות סטמארים בעקבות רבם מבוהוש, יצליחו לשוות פני קנאי לרבי הקדוש מהוסיאטין.

  השבמחק
 5. יוסף יצחק היקר, אתה גדול.
  בזכותך זכיתי ללמוד בהספר הקדוש "אהלי יעקב", ( בנו של אדמו"ר הקדוש רבי יצחק מבוהוש,
  וחתנו של אדמו"ר הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין
  נכדי אדמו"ר הקדוש מרוז'ין.
  זכר צדיקים וקדושים לברכה).
  בה"תורה" הנפלאה פרשת אמור תש"ח - מבוארים
  עניינים נפלאים בהתייחסות לעניין הציפייה למשיח צדקנו - משיח בן דוד --
  והתנאים לזכות לשבת בארץ:
  א. "שלום ואחדות - הרי המחלוקת היתה סיבת החורבן"
  ב. "קדושה וטהרה -שמירת כל מצוות השם בשלמותן"
  באופן הנעלה ביותר "קדושים תהיו".
  "אתם תירשו את אדמתם כו' והייתם לי קדושים,
  כי קדוש אני ה' . זהו התנאי!"
  ג. "מאזני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לך,
  מן המצוות שבין אדם לחבירו...

  צריך לזכור היטב א ת כ ל ת נ א י ק י ו מ ה
  (של המדינה) ל א ר ק סידורי ענייני ה כ ל כ ל ה
  ו ה צ ב א , והיחסים ה ב י ן ל א ו מ י י ם

  הטהרה והקדושה היא תנאי.

  ועיי"ש בפתח דברי ה"אהלי יעקב":
  " זאת אומרת:
  כאשר אלוקים יושיע ציון, למרות איומי אויבינו,
  ויבנה ערי יהודה וזרע עבדיו ינחלוה,
  צ ר י ך ל ה ז כ י ר א ת ד ו ד .
  כלומר צריך לזכור,
  כי הקמת המדינה היהודית, אף כי אין ערוך לחשיבותה,
  ע ד י י ן א י נ ה הגאולה המקווה שהובטחה לנו,
  ה ג א ו ל ה ה א מ י ת י ת ק ש ו ר ה
  בביאת מ ש י ח ב ן ד ו ד - לדוד להזכיר! "

  עד כאן לשונו הקדוש מכתב יד קדשו של אדמו"ר
  רבי יעקב מהוסיאטין - אשר כתב את הדברים שנאמרו בשבת קודש "אמור" תש"ח (ו'אייר) - וכפי שהדפיס
  בנו, אדמו"ר הקדוש רבי יצחק מהוסיאטין, בספר "אהלי יעקב" - ונדפסו שוב במהדורה חדשה תשס"ו

  אסיים: הלוואי שנזכה
  אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח
  ובזכות הצדיקים ובזכות אחדות כלל ישראל ברצון עז
  ב"קבלת עול מלכות שמים"- כמבואר עניין "אחדות ישראל" בכמה מקומות בספה"ק "א ה ל י י ע ק ב"
  אברך את כל היהודים שנזכה לכל טוב - כל הימים!

  השבמחק
 6. תיקון טעות -

  התמונה המלווה את הטקסט – אינה של רבי יעקב פרידמן, ה"אהלי יעקב", אלא של חתנו, רבי ישראל מהוסיאטין.

  (ד. י. ב., נין ל"אהלי יעקב")

  השבמחק