יום ראשון, 17 בפברואר 2013

צופים אל האופק

מאת עליזה ליפסקר, רכזת פיתוח מקצועי אופק חדש

יזמות, חדשנות ויצירתיות, אינם רק מושגים מעולם ההייטק. בשנים האחרונות הם הפכו להיות חלק משמעותי מאוד בהכשרת מורים במכללת אורות ישראל בקמפוס אלקנה ובקמפוס רחובות. מטרת התכנית החדשה היא לפתח מורים טובים יותר, מקצועיים יותר, יזמיים, חוקרים ומנטורים.

במסגרת אופק חדש נפתחה השנה תכנית לפיתוח מקצועי הבנויה על שלוש דרגות:
דרגה 7 - מורה יוזם.
דרגה 8 - מורה חוקר.
דרגה 9 - מורה מדריך, מנטור.
בכל דרגה, התכנית דורשת לימוד של שנתיים, סה"כ 150 שעות (45 שעות עיוניות לשנה + 30 שעות הדרכה קבוצתית והנחיה אישית).
כמו כן חייב הלומד להגיש בסוף שנה א' עבודה בהתאם לתכני הלמידה. ובשנה ב' – ליישם את התכנית בארגון שבו הוא עובד.

דרגה 7 – מורה יוזם
תכנית הלימודים כוללת את הנושאים: בניית יוזמה, איתורה, הכלים לבנייתה, גישות מחקר איכותניות, תוך הדגשת חדשנות כתרבות ארגונית. בסיומה של השנה הראשונה נדרש הלומד להגיש הצעת יוזמה שתהיה רלוונטית לבית הספר שבו הוא עובד.
בשנה ב' מיישם הלומד את היוזמה בבית הספר, ולומד מהי ראייה רפלקטיבית ומטה קוגנטיבית ככלי לשיפור, לשדרוג ולהרחבת היוזמה. בסיומה של שנה וליווי מונחה על הלומד להגיש תכנית ייחודית בזיקה לערכים או נושאים מרכזיים המותאמים כל אחד לדרכי הארגון שבו מתבצעת היוזמה. כל זה על פי מתווה קיים בהתאם לנלמד בלימוד העיוני.

דרגה 8 – מורה חוקר
דרגה זו עוסקת בחקר עשייתו החינוכית והלימודית של המורה כדי להביאו לשיפור יכולותיו. התכנים הנלמדים: מחקר אמפירי והשוואה למחקר עיוני, פרדיגמות מחקריות והתבוננות השוואתית, שיקולים בבחירת כלי המחקר, שיטות וכלים לניתוח נתונים.
בסיומה של שנת הלימודים הראשונה על הלומד להציע הצעת מחקר המתייחסת לתחום העשייה שאותו הוא חוקר. הלומד מלווה במנחה אישי המסייע בידו עד לכתיבת המחקר: איתור נושא למחקר, ליווי אישי דיסציפלינרי ספציפי לתחום המחקר ואמצעי הערכה, איסוף ביבליוגרפיה וכתיבת רקע תאורטי.
בשנה ב' הדגש הוא על מהלך ביצוע המחקר, עיבוד נתונים, הפקת לקחים. הצגת תוצאות ופיתוח אפליקציות יישומיות.

דרגה 9 – מורה מנטור
במסגרת הלימודים נפגש הלומד עם מודלים של הנחיה, רוכש כלים להנחיה ומתמודד עם הקשיים בתפקידי ההדרכה, לומד מושגים חדשים מעולם ההדרכה, לומד את תפישת התפקיד, זהות מקצועית, פיתוח מיומנויות מקצועיות התנסות בסימולציות הדרכה ועוד.

היקף הלימודים
בשנה ראשונה חווה התלמיד התנסות אישית וחניכה משולבת בהנחיה אישית של 10 שעות, ו-5 שעות הנחיה קבוצתית.
בסיומה של שנה א' על הלומד לתעד את ההתנסות במהלך פעילויות הלמידה השונות.
בשנה ב' יתנסה הלומד במקום עבודתו בהובלת הנחיה על פי הכשרתו.
בלימודיו העיוניים יפגוש התלמיד רכיבי תוכן ורפלקציה בהנחיה, ייתקל בסוגיות אתיות ויעמיק בנושאים ובמודלים של הנחיה כדי להיות מנחה מורה מקצועי ומיומן.
בכל הדרגות נחשף הלומד למחקרים תאורטיים מעולם האקדמיה ולספרות מקצועית בתחומו.

זו השנה השנייה שאנו פועלים בתכנית אופק חדש במכללת אורות ישראל המאוחדת. השנה פתחנו כיתות נוספות, פי 3 מאשתקד. בקמפוס אלקנה נפתחו שתי כיתות לדרגה 7, כיתה לדרגה 8–9 ותלמידי שנה ב' ממשיכים בדרגה 7–8.
בקמפוס רחובות נפתחו 2 כיתות לדרגה 7, 2 כיתות לדרגה 8 , כיתה אחת לדרגה 9 ושלוש קבוצות לדרגה 7–8 מאשתקד שזו להם שנתם השנייה. ביניהם גם בנים.
בקבוצות לומדים תלמידים הן מהמגזר הממלכתי הן הממלכתי דתי, שבחרו ללמוד במכללתנו.

לשאלתי: "מדוע בחרתם ללמוד במכללת אורות ישראל?" נעניתי: "הנושאים מגוונים ומעניינים"; "מרצים מקצועיים"; "אווירה נעימה מאד"; "מעניין לנו".


התגובות משקפות את שביעות הרצון ותחושת ההתקדמות והיצירתיות שחשים הלומדים בשלבי הלימוד השונים.

אכן, במכללת אורות ישראל צופים אל העתיד!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה